Inregistrare finală:
7 Septembrie 2014

 
  Limba oficială a Conferinţei este româna.  
 
   
 
  Pentru validarea înregistrării la workshop, vă rugăm să trimiteţi dovada plăţii taxei în maxim 3 zile lucratoare de la înscriere
prin una dintre modalităţile de mai jos. Vă rugăm să menţionaţi numărul de ordine care v-a fost atribuit la înregistrarea online.
 
 
  În cazul în care doriţi factură fiscală, vă rugăm să trimiteţi prin e-mail datele necesare completării acesteia (CUI, J, Firma,
Adresa, Delegat) înainte de începerea manifestării științifice la adresa codruta_nemet@yahoo.com
 

Universitatea Transilvania Brasov
http://www.unitbv.ro/